ZAPRASZAMY!

Sasza Blonder / André Blondel, malarz Grupy Krakowskiej i Szkoły Paryskiej. Marc Blondel stworzył tę stronę internetową poświęconą swemu ojcu, którego, niestety, miał tak krótko.

Projekt ten ma za zadanie uzupełnienie braków w biografii artysty, zwłaszcza z czasów jego okresu polskiego. Ma też przyczynić się do lepszego poznania malarza oraz promować wobec kompetentnych instytucji dzieła aktualnie rozproszonego po muzeach i prywatnych kolekcjach świata.

Ta strona internetowa nie ma celów komercyjnych. Nosi ona dwa nazwiska malarza : Blonder, nazwisko rodzinne z Polski i Blondel, nazwisko które nosi od 1943 roku we Francji, swej adoptowanej ojczyźnie.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie ( prawo 1901 roku) „Przyjaciele malarza Blondera-Blondela”ma na celu rozpowszechnianie dzieła malarza. W ramach stowarzyszenia rozpoczęliśmy dokładny spis całokształtu prac artysty, które znajdują się we Francji, Polsce i Stanach Zjednoczonych, poszukiwanie tekstów malarza oraz dokumentów go dotyczących (korespondencja, artykuły w prasie, relacje świadków), metodyczne klasyfikowanie tych dokumentów.

Nasz cel to przede wszystkim utrwalanie renomy Blondera-Blondela, znanego już w Polsce i na południu Francji, zapewnienie mu szerszego uznania we Francji, a nastepnie w Europie. Dlatego też zapewniamy zachowanie i rozpowszechnianie jego twórczości poprzez publikacje, manifestacje kulturalne i artystyczne.

Dowiedz się więcej