PREZENTACJA

„PRZYJACIELE MALARZ BLONDER-BLONDEL”

Stowarzyszenie (prawa 1901) „znajomych malarza Blonder-Blondel” ma dla obiektu promowanie pracy malarza. W ramach tego stowarzyszenia rozpoczął inwentaryzację dokładne pracy (który znajduje się we Francji, w Polsce, Stanach Zjednoczonych), malarz pism i badań naukowych w dokumentach dotyczących go (korespondencja, artykuły prasowe, referencje ), metodyczne przechowywania tych dokumentów. Naszym celem jest do podtrzymywania reputację Blonder Blondel, przewidziane już w Polsce i w południowej Francji, aby dać mu większą wymiar we Francji, a następnie w Europie. W tym celu możemy mające na celu zachowanie jego pracy i jego rozpowszechnianie poprzez publikacje, wydarzenia kulturalne i artystyczne.

Statut stowarzyszenia

– Prezes : Marc Blondel – Skarbnik : Joëlle Blondel – Sekretarz : Catherine Désormière

Stowarzyszenie „Przyjaciele malarz Blonder-Blondel”

3 ulica Auguste Dollfus 76600 le Havre.